Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Тези доповідей (усні та стендові) українською або англійською мовами 

у форматі MicrosoftWord97/2003 

НАЗВА ФАЙЛУ: Прізвище_Ім'я_По Батькові_Номер файлу.doc (номер файлу вказується у випадку подачі автором декількох тез).

Тези завантажуються безпосередньо на сайті конференції під час реєстрації або надсилаються  електронною поштою на адресу ukr.org.conference@gmail.com до 1 червня 2016р. 


Формат. Обсяг тез - одна сторінка! Поля 2.5 см з усіх сторін.

Заголовок - назва доповіді (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, шрифт 14), 

Прізвища та ініціали  авторів, назва закладу або установи, де виконана робота чи запропоновані методики, його поштова та електронна адреса  (курсивом, шрифт 12). Прізвище доповідача слід підкреслити. 

Основний тест - шрифт  Times New Roman, розмір 12 пунктів, міжрядковий інтервал 1.5. Схеми хімічних реакцій слід набирати у “CS ChemDraw”. В рисунках та схемах бажано не використовувати символи кирилиці.

Зразок оформлення тез