Напрями роботи конференції


Актуальні проблеми синтезу, структури  та реакційної здатності органічних та елементоорганічних сполук


Сучасні тенденції створення біоактивних органічних та елементоорганічних речовин